Bavorská cesta

Zažít bavorsko-českou historii

Dějinné pozadí:
Bavorská cesta „Der Baierweg“ patří k četným bývalým otevíracím a obchodním cestám, které umožňovaly spojení od Dunaje přes hřebeny Bavorského lesa a Šumavy mezi Bavorskem a Čechami. Její časové umístění a její průběh souvisejí s největší pravděpodobností s historií hrabat z Bogenu.

Tento šlechtický rod získal v 11. a ve 12. století mnoho usedlostí v Severním lese a díky velice intenzivním kontaktům k českému královskému domu – zejména skrze několik sňatků –  zároveň lenní oblasti. Tak spravoval například klášter Windberg, založený hrabaty z Bogenu, od poloviny 12. století po dlouhá století usedlosti v Čechách. Aby bylo možné dopravit se tam co pokud možná nejrychleji a nej bezpečněji a tyto usedlosti zabezpečit a kontrolovat, nechali hrabata z Bogenu na existujících starších stezkách vystavovat cesty, např. Bavorskou cestu.
 
Po vymření bogenského šlechtického rodu (1242) zůstala Bavorská cesta důležitým spojením do bavorsko-českého příhraničí a časem byla rozšířena o přivádějící cesty a odbočky. S výstavbou zpevněných obchodních cest neztratila na významu ani později, což jí dělá obzvláště lákavou pro pěší turisty, kteří rádi následují stopám bývalých století.

Celkové kilometry:
Kompletní trasa (od Straubingu): 158,6 km
Alternativní trasa (od Mariaposchingu):  151,3 km

Charakteristika cesty:
Několikadenní turistická trasa od Dunaje zasahující do Čech a zpět.
Obě vstupní etapy začínají v plodné dunajské rovině a jejich náročnost se postupně stupňuje. Stoupání a sestupy se střídají. Námaha je ovšem odměňována nádhernými vyhlídkami.

Nejlépe určena pro…
Tato dálková pěší cesta je určená pro každého poněkud zdatného turistu, denní etapy si lze libovolně rozvrhnout nebo využít nabízené paušální nabídky „Turistika bez zavazadel“. Trasa probíhá převážně po dobře značených turistických cestách.

> více informací

Dělit:

Aktuální počasí

12 °C
16 °C
2.51 km/h